Is de hype rond meditatie terecht?

Antwoord: Ja en nee

Ja: meditatie werkt

Het is onvoorstelbaar hoeveel baat sommige mensen hebben bij een weekje dagelijks 45 minuten mediteren. Van een holle rug die recht trekt tot opeens zien dat de fietsen beter anders in het schuurtje kunnen staan.

Statistisch werkt mindfulness (MBCT) even goed bij herhalende depressie als antidepressiva, maar geen van beide werkt voor iedereen met zulke klachten.

Met scans zijn breinveranderingen door meditatie aangetoond. Mensen met ervaring met mindfulness reageren anders op stress dan mensen zonder meditatie-ervaring.

Ook zijn er onderzoeken naar het effect van meditatie op concentratie, creativiteit, arbeidsproductiviteit en zo meer.

Nee: meditatie is geen wondermiddel

Meditatie werkt bij iedereen anders. Het werkt op de psyche en dat betekent dat de individuele geschiedenis, gewoonten, intelligentie, vermogen tot introspectie etc. invloed hebben op het pad dat je gaat als je gaat mediteren.

In een enkel geval kan dat een heel intensief pad zijn, waarbij onverwerkte emoties boven komen. Weliswaar werkt dit op de lange termijn helend, maar op de korte termijn kan het verstorend zijn voor relaties en functioneren op de werkvloer.

Meditatie kost een behoorlijk investering in tijd – tot een uur per dag. Reken er niet op dat dit gelijk innerlijke rust oplevert. Ja, bij sommige mensen is dat zo, maar bij veel mensen levert het in eerste instantie vooral ongeduld of verveling op. Ga er maar aan staan: zelfs 10 minuten op je adem letten is al een hele prestatie in het begin. Het werkt alleen als je die tijd ook inderdaad investeert.

Meditatie werkt het beste als je het zonder (dringend) doel doet. Als je NU een oplossing nodig hebt, is meditatie niet de meest aangewezen methode. Mindfulness werkt eerder als een parachute die je maakt als je hem nog NIET nodig heb.

Zoals bij zoveel dingen geldt: je krijgt terug wat je er in stopt. Bereidheid om het proces open in te gaan, zonder op resultaat te rekenen, is een essentiële basisvoorwaarde voor elke meditatie-training.