Meer over Katinka Hesselink (1974-)

Een deelnemer zegt:

Katinka geeft een goed georganiseerde mindfulness training. Ze is helder in haar begeleiding. Zonder oordeel, maar met grote focus, laat ze ieder zijn of haar eigen leerweg gaan. Het heeft mij duidelijk goed gedaan. Pieter

Mijn hele volwassen leven ben ik op zoek naar wijsheid. Ik heb mij in verschillende spirituele tradities verdiept en ben uit eindelijk in Leiden wereldgodsdiensten gaan studeren. Daar heb ik niet alleen les gehad over de voornaamste wereldreligies, maar ook over godsdienstpsychologie, sociologie, antropologie etc. Uiteindelijk ben ik er op uitgekomen dat het Boeddhisme mij het meest aanspreekt en ben ik in 2011 boeddhist geworden.

Mijn brede zoektocht naar wijsheid heeft zich geuit in mijn voornaamste website KatinkaHesselink.net. Daarnaast ben ik mijn eigen gedachten over deze onderwerpen gaan opschrijven op (in het Nederlands) Overpeinzende. Voor mij zijn allerlei aspecten van spiritualiteit en religie interessant – van de dagelijkse praktijk tot zingeving, rituelen, verhalen, historie en filosofie.

Meditatie was voor mij een openbaring. Ik heb het jaren uitgesteld, maar toen ik er in 2011 aan begon, ging het snel. Ik werd er gelijk gelukkiger van. Dit was op basis van de Tibetaanse methoden van mediteren, zoals ik die leerde op het Maitreya Instituut.

In 2014 ben ik begonnen met mindfulness meditatie, in de MBSR traditie van Jon Kabat-Zinn bij Evelien Brandt. In 2015 deed ik de opleiding tot mindfulness trainer bij het CVM.

In mijn eigen meditatie-praktijk heb ik gemerkt dat deze twee tradities elkaar aanvullen. Mindfulness is een essentieel instrument in de zelf-kennis gereedschapskist. We zijn geen computers – maar we behandelen elkaar en onszelf wel vaak zo. Mindfulness kan helpen om onze ingebouwde wijsheid en levenskracht aan te boren.

Het nadeel van mindfulness is echter dat het neutraal is: ethisch, religieus en emotioneel. De primaire beoefening is kijken naar wat er in je geest en lichaam speelt. Dat is niet altijd leuk. Ik heb gemerkt dat de combinatie met de methoden uit het Tibetaans Boeddhisme kan helpen om de zaak luchtig te houden. Je wordt bijvoorbeeld vanzelf gelukkiger als je op compassie – voor jezelf en anderen – mediteert.

Elementen uit deze traditie die zonder religieuze inhoud over te brengen zijn, verweef ik in mijn verzie van de MBSR van Jon Kabat-Zinn.

Uiteraard val ik mijn mindfulness studenten niet lastig met Boeddhistische terminologie. De cursus is religieus neutraal. Wel put ik uit de levende essentie van de culturele rijkdom van onze planeet – op zo’n manier dat uw leven verdiept en meer geïntegreerd kan raken, doordat u meer bij uzelf kunt blijven.

Meer over mijn visie op meditatie

Achtergrond

Ik heb in het middelbaar onderwijs gewerkt als docent wiskunde en scheikunde. Sinds 2005 heb ik een eigen bedrijf als webdesigner, webpublisher en zoekmachine optimalisatie expert.